Co to vlastně je?

Kruhový trénink je tréningová metoda (postup, či program), která se skládá z vybraných cviků ( může jich být až 15 v „kruhu“) zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.

Jedním z hlavních faktorů správně sestaveného kruhového tréninku je určitá délka pauzy (přestávky) mezi jednotlivými cviky. Zpravidla je jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé. Dalším důležitým faktorem je rychlost provádění daného cviku. Měl by se provádět svižně, v tempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Z tohoto důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičícího) rozhodující a klíčová.

Základní rysy obecného kruhového tréninku

- počet stanovišť (cviků) 4 až 15

- délka provádění daného cviku 15 až 60 sekund (lze se řídit i předem daným počtem opakování, kterého musí cvičící dosáhnout za co nejkratší dobu, tento model je známý z crossfit tréninků)

- délka pauzy (přestávky) mezi cviky 10 až 45 sekund

- počet odcvičených „kruhů“ v dané tréninkové jednotce 3 až 8

- celková délka tréninkové jednotky 20 až 90 minut